W marcu 2003 roku organizacyjnie powstał Klub Turystyki Wysokogórskiej Oddziału PTTTK w Bielsku-Białej. Jest rzeczą oczywistą że nie powstał nagle
i z niczego.
Część członków zapewne uważa, że powstał dużo wcześniej, być może powstawał już w 2002 roku albo jeszcze dawniej, kiedy nie wystarczały już nasze piękne Beskidy i coraz częściej byliśmy wyżej.
Po długich przygotowaniach 26 marca 2003 roku zebrani wybrali Zarząd i Komisję Rewizyjną i tak się zaczęło.

W całej dotychczasowej działalności staraliśmy się realizować programy, które odpowiadałyby wszystkim albo przynajmniej większości miłośnikom turystyki wysokogórskiej. Niekiedy było to trudne, ponieważ był to początkowy okres działalności i czasami ścierały się różne zapatrywania, opcje i potrzeby
w zaspakajaniu tej pięknej pasji jaką jest chodzenie po górach.

Z tego też względu staraliśmy się nie ograniczać indywidualnych tendencji w tych działaniach wierząc, że dla każdego, z większym czy mniejszym bagażem doświadczeń, z większymi czy mniejszymi możliwościami i w każdym wieku jest miejsce w naszym gronie.

Klub działa na podstawie ”Regulaminu Klubu Turystyki Wysokogórskiej Oddziału PTTK w Bielsku-Białej”, opartego na Regulaminie Wzorcowym Koła PTTK–Klubu PTTK ZG, zatwierdzanego przez Zarząd Oddziału. Klub działa w oparciu o roczne plany pracy układane i zatwierdzane przez członków Klubu, korygowane w ciągu roku w zależności od potrzeb i możliwości.
Członkiem Klubu może być członek PTTK, który opłaci składkę klubową i aktywnie uprawia turystykę wysokogórską.