Komunikat 1

Wysokość składek członkowskich w roku 2018

  1. Składka członkowska dla członków zwyczajnych PTTK wynosi:

  Wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w roku 2018 wynosi:
  a)  55,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od  01.01.2018 - 31.12.2018 r.
  b)  30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od  01.01.2018 - 31.12.2018 r.
  c)  25,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres  od  01.01.2018 -      31.12.2018r.
  d) 5,00 zł dla osób opłacająca składkę ulgową młodzieżową ulgową za okres od  01.09.2018 -       31.12.2018 r., dotyczy wyłącznie osób nowo wstępujących do Towarzystwa.

Uprawnieni do składki członkowskiej ulgowej z p. 1 b są:

 • kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi i osoby posiadające status weteranów,
 • emeryci, renciści i osoby niepełnosprawne
 • osoby bezrobotne
 • rodzice lub opiekunowie osoób małoletnich, opłacający składkę za co najmniej dwie osoby małoletnie (składka rodzinna)
 • osoby pobierające świadczenia przedemarytalne
 • Uprawnieni do składki członkowskiej ulgowej z p. 1 c są:

 • osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia
 • młodzież szkolna i akademicka do ukończenia 26 roku życia
 • opiekunowie szkolnych kół PTTK

Znaczki składek członkowskich dla kół i klubów będą dostępne od 2.01.2018

 1. Składka członkowska klubowa dla członków Klubu Turystyki Wysokogórskiej - 25,0 zł
  Wpłaty wszystkich składek przyjmuje skarbnik Klubu Turystyki Wysokogórskiej na spotkaniach klubowych lub w czasie innych okoliczności.
 2.